آخرین مقالات

آسیب‌پذیری با سطح خطر بحرانی در محصولات FortiOS

آسیب‌پذیری با سطح خطر بحرانی در محصولات FortiOS

انتشار آسیب‌پذیری با سطح خطر بحرانی (CVSS:3.1 – 9.8) به شناسه CVE-2023-27997 منتشرشده در تاریخ 1402/03/24 در محصولات FortiOS version 7.2.4 and below, version 7.0.11 and below, version 6.4.12 and below, version 6.0.16 and below and FortiProxy version 7.2.3 and below, version 7.0.9 and below, version 2.0.12 and below, version 1.2 all versions, version 1.1 که برای مهاجم امکان «اجرای کد از راه دور» را فراهم می سازد.
رفع آسیب‌پذیری: https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-23-097

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط