آخرین مقالات

کشف آسیب پذیری در محصول DLINK

کشف آسیب پذیری در محصول DLINK

مقدمه
آسیب‌پذیری‌هایی از برند D-link با شدت 8.8 (با شناسه‌های CVE-2022-43646 و CVE-2022-43647 و CVE-2022-43648) شناسایی شده است که مهاجم می‌تواند از این آسیب‌پذیری برای تزریق کد دلخواه سوء استفاده کند.
جزئیات آسیب‌پذیری
آسیب پذیری‌های مذکور در نسخه D-Link DIR-3040 1.20B03 routersو D-Link DIR-825 1.0.9/EE ،شناسایی شده است که مهاجم می‌تواند  بدون احراز هویت از این آسیب‌پذیری برای تزریق کد دلخواه سوء استفاده کند.

Vector:  CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

 توصیه‌های امنیتی 
استفاده از دستگاه جدید می تواند این مشکل را برطرف کند.

 

منبع :4822/https://cert.ir/node/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط