آخرین مقالات

آسیب پذیری های سطح بالا و بحرانی(29 آذرماه_5دی ماه)

آسیب پذیری های سطح بالا و بحرانی(29 آذرماه_5دی ماه)

CVE-2022-46328

این آسیب‌پذیری درمحصولات huawei به علت عدم کنترل مناسب ورودی کاربر امکان افشای اطلاعات محرمانه را برای  مهاجمان  فراهم می سازد .

سطح آسیب پذیری : 7.5 بالا

لینک راهکار: https://consumer.huawei.com/en/support/bulletin/2022/12/

_______________________________________________

CVE-2022-46327

این آسیب‌پذیری درمحصولات huawei امکان افزایش سطح دسترسی را برای  مهاجمان  فراهم می سازد .

سطح آسیب پذیری : 9.8 بحرانی

لینک راهکار: https://consumer.huawei.com/en/support/bulletin/2022/12/

__________________________________________________

CVE-2022-46326وCVE-2022-46322 وCVE-2022-46324 و CVE-2022-46325 و CVE-2022-46323

این آسیب‌پذیری درمحصولات huawei امکان نوشتن خارج از محدوده را برای  مهاجمان  فراهم می سازد .

سطح آسیب پذیری : 9.8 بحرانی و 7.5 بالا

لینک راهکار: https://consumer.huawei.com/en/support/bulletin/2022/12/_____

__________________________________________

CVE-2022-46321

این آسیب‌پذیری درمحصولات huawei به علت عدم کنترل مناسب سطح دسترسی در ماژول Wi-Fi امکان افشای اطلاعات محرمانه را برای مهاجمان  فراهم می سازد.

سطح آسیب پذیری : 7.5 بالا

لینک راهکار: https://consumer.huawei.com/en/support/bulletin/2022/12/_____

_____________________________________________________

CVE-2022-1887

این آسیب‌پذیری درمحصولات Mozilla (Firefox نسخه IOS نسخه‌های قبل از ۱۰۱ ) امکان تزریق  کدهای SQl را برای  مهاجمان  فراهم می سازد.

سطح آسیب پذیری : 9.8 بحرانی

لینک راهکار: https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2022-23/

_______________________________________

CVE-2022-47940

این آسیب‌پذیری  یک نقص امنیتی در نسخه‌های ماقبل 5.18.18 هسته سیستم‌عامل Linux است که سوءاستفاده از آن، منجر به افشای اطلاعات برای مهاجم می‌شود.

سطح آسیب‌پذیری: 8.1 بالا

لینک راهکار: https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/ChangeLog-5.18.18/

________________________________________

CVE-2022-47939

این آسیب‌پذیری  یک نقص امنیتی در نسخه‌های ماقبل 5.19.2 هسته سیستم‌عامل Linux است که سوءاستفاده از آن، منجر به افشای اطلاعات برای مهاجم می‌شود.

سطح آسیب‌پذیری: 9.8بحرانی

لینک راهکار: //https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/ChangeLog-5.19.2/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط