آخرین مقالات

آسیب پذیری های سطح بالا و بحرانی (30-27 آبان ماه)

آسیب پذیری های سطح بالا و بحرانی (30-27 آبان ماه)

CVE-2022-31610, CVE-2022-31617, CVE-2022-31608, CVE-2022-31607, CVE-2022-31606

یک نقص فنی در درایور کارت گرافیک NVIDIA برای Windows و Linux در لایه کرنل ( nvlddmkm.sys و nvidia.ko ) است, که امکان خواندن و نوشتن خارج از محدوده را برای مهاجم فراهم میسازد که منجر به اجرای کد , انکار سرویس , افزایش امتیازات , افشا اطلاعات و دستکاری داده‌ها  میشود .

شدت آسیب‌پذیری: بالا

لینک راهکار:https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5383

 

 

CVE-2022-31612, CVE-2022-31616

یک نقص فنی در محصولات NVIDIA در لایه  کرنل ( nvlddmkm.sys ) است, که امکان  خوانش خارج از محدوده را برای مهاجم فراهم میسازد که منجر به  نشت اطلاعات داخلی سیستم میشود .

شدت آسیب‌پذیری: بالا

لینک راهکار:https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5383

 

 

CVE-2022-45073, CVE-2022-44740, CVE-2022-41685, CVE-2022-41634, CVE-2022-40695, CVE-2022-40687, CVE-2022-40686

یک نقص امنیتی در افزونه‌های WordPress است که امکان   CSRF( cross-site request forgery) را برای مهاجم فراهم میسازد .

شدت آسیب‌پذیری: بالا

 CVE-2022-45073

CVE-2022-44740

CVE-2022-41685 (1) , CVE-2022-41685 (2)

CVE-2022-41634

CVE-2022-40695

CVE-2022-40687

CVE-2022-40686

 

 

CVE-2022-44584

یک نقص امنیتی در WordPress است که امکان  دسترسی و حذف فایل ها را برای مهاجم فراهم میسازد .

شدت آسیب‌پذیری:بحرانی

لینک راهکار:https://patchstack.com/database/vulnerability/watchtowerhq/wordpress-watchtowerhq-plugin-3-6-15-unauth-arbitrary-file-deletion-vulnerability?_s_id=cve

 

 

CVE-2022-44583 

یک نقص امنیتی در WordPress است که امکان  دانلود فایل ها را برای مهاجم فراهم میسازد .

شدت آسیب‌پذیری:بالا

لینک راهکار:https://patchstack.com/database/vulnerability/watchtowerhq/wordpress-watchtowerhq-plugin-3-6-15-unauth-arbitrary-file-download-vulnerability?_s_id=cve

 

 

CVE-2022-43492

یک نقص امنیتی در WordPress است که (IDOR) به دلیل کنترل نامناسب سطح دسترسی٬ امکان دور زدن احراز هویت و مجوزهای دسترسی را برای مهاجم فراهم میسازد .

شدت آسیب‌پذیری:بالا

لینک راهکار:https://patchstack.com/database/vulnerability/wpdiscuz/wordpress-comments-wpdiscuz-plugin-7-4-2-insecure-direct-object-references-idor-vulnerability?_s_id=cve

 

 

CVE-2022-42883

یک نقص امنیتی در WordPress است که  امکان نشت اطلاعات حساس به را برای مهاجم فراهم میسازد .

شدت آسیب‌پذیری:بالا

لینک راهکار:https://patchstack.com/database/vulnerability/quiz-master-next/wordpress-quiz-and-survey-master-plugin-7-3-10-sensitive-information-disclosure-vulnerability?_s_id=cve

 

 

CVE-2022-42459

یک نقص امنیتی در WordPress است که  امکان دسترسی و تغییر در تصاویر را برای مهاجم فراهم میسازد .

شدت آسیب‌پذیری:بالا

لینک راهکار:https://patchstack.com/database/vulnerability/image-hover-effects-ultimate/wordpress-image-hover-effects-ultimate-plugin-9-7-1-auth-wordpress-options-change-vulnerability?_s_id=cve

 

 

CVE-2022-42904

یک نقص امنیتی در  Zoho ManageEngine ADManager Plus است که  امکان اجرای دستور را برای مهاجم فراهم میسازد .

شدت آسیب‌پذیری:بالا

لینک راهکار:https://www.manageengine.com/products/ad-manager/admanager-kb/cve-2022-42904.html

 

 

CVE-2022-42461, CVE-2022-41781

یک نقص امنیتی در WordPress است که سطح دسترسی را به درستی کنترل نمی‌کند.

شدت آسیب‌پذیری:بالا و بحرانی

CVE-2022-42461

CVE-2022-41781

 

 

CVE-2022-41840

یک نقص امنیتی در WordPress است که  امکان پیمایش مسیر را برای مهاجم فراهم میسازد .

شدت آسیب‌پذیری:بحرانی

لینک راهکار:https://patchstack.com/database/vulnerability/usc-e-shop/wordpress-welcart-e-commerce-plugin-2-7-7-unauth-directory-traversal-vulnerability?_s_id=cve

 

 

CVE-2022-41652

یک نقص امنیتی در WordPress است که  امکان  دورزدن محدودیت‌ها را برای مهاجم فراهم میسازد .

شدت آسیب‌پذیری:بحرانی

لینک راهکار:https://patchstack.com/database/vulnerability/quiz-master-next/wordpress-quiz-and-survey-master-plugin-7-3-10-bypass-vulnerability?_s_id=cve

 

 

CVE-2022-44204

یک نقص امنیتی در D-link است که  امکان  سرریز بافر را فراهم میسازد .

شدت آسیب‌پذیری:بحرانی

لینک راهکار:راهکار منتشر نشده

 

 

CVE-2022-45471

یک نقص امنیتی در JetBrains Hub  است که  امکان  حمله منع سرویس را فراهم میسازد .

شدت آسیب‌پذیری:بالا

لینک راهکار: https://www.jetbrains.com/privacy-security/issues-fixed/

 

منابع و مراجع

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3466

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-3466

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط